Σύμπραξη - Ρόλος Εταίρων

nano-molecule
Σύνθεση & Αξιολόγηση νανοκαταλυτών

ΠΚ + ΕΤΕΚΑ

Ανάπτυξη δομημένων – βιομηχανικών καταλυτικών συστημάτων

ΕΒΕΤΑΜ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καταλυτικού αντιδραστήρα υδρογόνωσης CO2

ΕΛΒΙΟ